Mačji dol

Mačji dol, zavetišče za mačke, smo ustanovili prostovoljci društva Žverca. V Žverci smo vsa pretekla leta v dogovoru s pristojnim zavetiščem pomagali pri ulovu zavrženih mačk, prevozih do veterinarja ali v zavetišče. Posamezniki smo namestili številne najdene živali in zanje skrbeli do oddaje v nove domove. Pomagali smo neštetim zavrženim sesnim mladičem, dokler niso bili primerni za oddajo. Financirali smo oskrbo huje poškodovanih živali  in tako preprečili evtanazijo živali, oskrbe katerih občina ne krije.

Ker smo z večletnim delom na tem področju ugotovili, da tak način dela ni dovolj učinkovit in da na dolgi rok tako reševanje problematike (preveč zapuščenih živali, premalo zavetišč, premalo prostovoljcev, premalo zbranih sredstev) ne bo možno, je od začetka leta 2011 naš cilj predstavljala ustanovitev zavetišča za zapuščene mačke. Problem zavrženih mačk je prisoten v celotni Sloveniji, saj je zavetišč za zapuščene živali (pse in mačke) premalo, poleg tega pa številna zavetišča v oskrbo sprejemajo samo pse. V zavetiščih, ki sprejemajo tudi mačke, pa močno primanjkuje prostora zanje, zato veliko zapuščenih živali ostane na cesti, kar pa problem le še povečuje. 

Maja 2011 smo po dogovoru z občino Škofja Loka dobili prostor za zavetišče - manjšo starejšo stavbo v lasti občine, ki pa je nujno potrebovala obnovo. Z obnovitvenimi deli smo začeli meseca avgusta 2011. Del stroškov je krila občina, del sredstev smo zbrali s prodajo naših izdelkov, ostalo pa so prispevali številni donatorji, brez pomoči katerih ne bi šlo. Zavetišče Mačji dol je uradno začelo delovati 1.5. 2012, od takrat naprej smo pristojni za sprejem mačk iz občine Šk.Loka, občine Gorenja vas - Poljane in občine Železniki. Uradne ure zavetišča so ob delavnikih od 16.00 do 20.00 ure, razen v nujnih primerih, ko je ogroženo življenje živali.

Ob najdi živali v občini Šk.Loka si OBVEZNO preberite navodila za ukrepanje v taki situaciji. Sprejem mačk v Mačji dol brez predhodnega klica na št. zavetišča in pogovora z oskrbnikom žal ni mogoč. Dostavljanje mačk brez najave je strogo prepovedano (videonadzor!) in sprejem živali bo v takem primeru zavrnjen. Hvala za razumevanje!

Mačji dol, zavetišče za mačke

Puštal 115

4220 Škofja Loka

040-21-88-61, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kaj če...? from Macji Dol on Vimeo.

Žverca

Žverca je neprofitno društvo za pomoč živalim, ki je bilo ustanovljeno leta 2008, leta 2011 pa smo pridobili status društva, ki deluje v javnem interesu. Žverco sestavljamo prostovoljci, ki po svojih močeh pomagamo živalim na območju Škofje Loke in okoliških občin. Od začetka leta 2011 naš cilj predstavljala ustanovitev zavetišča za zapuščene mačke. V enem letu nam je to z obilico dela in pomoči ljubiteljev živali tudi uspelo. Vsako leto v spomladanskem času organiziramo tudi akcije Pomagajmo žabicam. 

Podatki za nakazilo prostovoljnih prispevkov:

Žverca, društvo za pomoč živalim

Pod Plevno 65, 4220 Škofja Loka, Slovenija 

TRR: SI56 0433 1000 1828 371 (NKBM)

ID za DDV: SI40726401

Hvala za kakršnokoli pomoč!

Spletna stran

Spletna stran www.zverca.si in stran www.macji-dol.si sta namenjeni predvsem oglaševanju brezdomnih živali, osveščanju ljudi o odgovornem odnosu do živali ter obveščanju javnosti o delu društva Žverca.

Vse vsebine, ki so objavljene na spletni strani Društva Žverca, so avtorsko delo prostovoljcev društva Žverca in kot tako so zaščitene z veljavno zakonodajo o avtorskih pravicah. Za objavo ali drugo javno rabo kateregakoli dela vsebin s strani www.zverca.si je potrebno pridobiti dovoljenje Društva Žverca.

Izjeme so vsebine, pri katerih je izrecno navedeno, da Društva Žverca dovoljuje uporabo v izobraževalne namene brez dodatnega dovoljenja. V teh primerih pa so vsebine na voljo izključno za nekomercialno uporabo. Pri citiranju vsebin s strani www.zverca.si je potrebno obvezno navesti vir informacije (spletna stran Društva Žverca ter link do spletne strani).

Vsakršna drugačna raba vsebin te spletne strani je prepovedana. Kdor bi uporabljal vsebine te spletne strani v nasprotju z zgoraj navedenimi pogoji, je za tako dejanje v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Informacije javnega značaja

Žverca, društvo za pomoč živalim, Pod Plevno 65, 4220 Škofja Loka, Slovenija, ID za DDV: SI40726401

 Mačji dol, zavetišče za mačke, Puštal 115, 4220 Škofja Loka

 Na podlagi drugega odstavka 34. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 UPB2 in 117/06-ZDavP-2; v nadaljevanju: ZDIJZ) in 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij  javnega značaja (Uradni list RS, št.: 76/05, 119/07 in 95/11) določam

 STROŠKOVNIK  O POSREDOVANJU INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Continue Reading